ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก

Baby Caring Products

ประวัติบริษัท

บริษัทฟูเบิร์ก (Fuburg ) เป็นผู้จัดจำน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงและทารก ในประเทศไทย ใต้หวันและบางพื้นที่ของเอเชียตะออกเฉียงใต้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟูเบิร์กมีประเภทที่หลายหลาย อย่างเช่น ผ้าอ้อมทารก ผ้ารองซับ และผ้าเช็ดเปียก ฯลฯ บริษัทฟูเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย และมีความเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

 

 

ประวัติของ Fbitc

 • ก่อตั้งเมื่อ : FBITC  in 2001
 • ผู้ก่อตั้ง:Mr. David Lin
 • จำนวนพนักงาน : 90
 • อายุเฉลี่ย : 29 ปี
 • ผ้าอ้อมทารก : 1 ไลน์
 • ผ้าเช็ดปากและแผ่นอนามัย : 18 ไลน์
 • แผ่นรองซับ : 2 ไลน์
 • บริเวณ:74,000ตารางมิตร
 • ได้ผ่านมาตรฐานสากล ISO 9001 และ มาตรฐานของประเทศจีนCQC เมื่อปี ค.ศ. 2002

Authenticate

กำลังสามารถในการผลิต

 • ทั้งหมด:18 ไลน์
 • สินค้าแบ่งตามขนาดหรือเวลาการใช้ (กลางวันหรือกลางคืน)

 

ระบบการกระจายสินค้า

 • สาขาที่ตั้ง
  กรุงเทพมหานคร
  กรุงมะนิลา
  มหานครเซี่ยงไฮ้
 • โรงงาน
  ประเทศจีน
  ใต้หวัน
  ประเทศไทย

 

ผ้าเช็ดปาก

 • เมืองหางโจประเทศจีน
  บริเวณโรงงาน 15,000 m²
  อาคารโรงงาน10,000 m²

 • เมืองจองซาน
  บริเวณโรงงานใต้หวัน 20,000m²
  อาคารโรงงาน 25000 m²