การดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตธุรกิจ

 • กิจกรรมหลักของบริษัท
 • A. ผลิต นำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกางเกงผ้าอ้อม
  B. ผลิต แปรรูป และเป็นตัวแทนจำหน่าย ผ้าอนามัย อุปกรณ์สุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยางอนามัย กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า สำลีเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดเครื่องสำอาง แก้วกระดาษ จานกระดาษ หมวกกระดาษ แผ่นซึมซับปัสสาวะ เสื้อกระดาษ กางเกงกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่น ๆ 。
 • ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (หน่วย: พันเหรียญไต้หวัน)
   

  รายการ

  ปี 2007

  จำนวนเงิน

  สัดส่วน

  กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่(กางเกงผ้าอ้อม,แผ่นรอง)

  617,883

  86.79%

  อื่น ๆ

  94,041

  13.21%

  รวม

  711,924

  100.00%


  บริษัทเราเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้สูงอายุ (ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์)
 • วางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ A. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ B. พัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

 • สถานะของกิจการ 
  เราเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขอนามัย เช่น กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเด็ก กระดาษเปียก ถุงยางอนามัย เป็นหลัก
  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของใช้จำเป็นสำหรับคนทั่วไป อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังมีจุดเด่นด้านการจัดการหลังการใช้ ตัดปัญหาเรื่องการซัก
  ประหยัดเวลา เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกสุขอนามัย และมีรายรับเพิ่มขึ้น รวมไปถึงต้องการควบคุม
  รายจ่ายให้คงที่
 • A. ความเป็นมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ใหญ่
  ในปี 1986 เราเป็นผู้เปิดตลาดกางเกงผ้าอ้อมในประเทศไต้หวันเป็นบริษัทแรก สอดคล้องกับสภาพโครงสร้างของประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีการให้ความสำคัญกับสวัสดิการของผู้สูงอายุมากขึ้น มีอพาร์ทเมนท์สำหรับผู้สูงอายุ มีบ้านพักคนชรา ซึ่งทำให้ตลาดการแข่งขันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ใหญ่ เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของโรงงานและร้านค้า เนื่องจากผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ป่วยที่เป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็เพิ่มขึ้นด้วย ตามสถิติของกรมอนามัย มียอดผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปป่วยเรื้อรังสูงถึง 55 % และในนี้มีผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ที่ 10 % ต้องการการดูแลระยะยาว และประจวบเหมาะกับการที่ผู้ป่วยให้การยอมรับกางเกงผ้าอ้อมเพิ่มมากขึ้น ตามข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษของไต้หวัน (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) ปี 2001 - 2007 กางเกงผ้าอ้อมมียอดขายในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว และตามรายงานข้อมูลภายในแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในปี 2001 มี 1,973,000 คน ในปี 2007 เพิ่มเป็น 2,343,000 คน แสดงให้เห็นว่าประชากรผู้สูงวัยในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทำให้ตลาดธุรกิจนี้มีโอกาสในการขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  ด้านแผ่นรองซึมซับปัสสาวะ ที่ใช้ร่วมกับกางเกงผ้าอ้อม หรือใช้รองเตียง ใช้รองเก้าอี้ ซึ่งช่วยป้องกันการรั่วไหลได้อย่างเอนกประสงค์มากขึ้น ไม่เพียงแต่ใช้ในผู้สูงอายุเท่านั้นสามารถใช้ได้ในหญิงหลังคลอดบุตรอีกด้วย ดังนั้นสินค้าด้านนี้จึงได้เติบโตตามปริมาณความต้องการใช้กางเกงผ้าอ้อม ทำให้ทั้งสองอย่างนี้มีขนาดการเจริญเติบโตเท่ากัน
  รายการ ปี 2001 ปี 2002 ปี 2003 ปี 2004 ปี 2005 ปี 2006 ปี 2007
  จำนวนประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป(1 หมื่นคน) 197.3 203.1 208.8 215.0 221.6 228.7 234.3
  ยอดขายกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (1 ร้อยล้านแผ่น) 1.4 1.7 1.9 2.25 2.85 2.93 3.34
  ทีมาของข้อมูล 1. (รายงานประจำเดือนของกระทรวงมหาดไทย) สำนักสถิติกระทรวงมหาดไทย 
     2. (สถิติการผลิตและการขายกระดาษ) สมาคมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษไต้หวัน
 • B. กางเกงผ้าอ้อมเด็กและกระดาษเปียก 
  กางเกงผ้าอ้อมเด็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กแรกเกิดทุกคนจำเป็นต้องใช้ ปัจจุบันตัวเลขการเกิดของประชากรในประเทศลดลงทุกปี ตาม รายงานสถิติของสาธารณรัฐจีนชี้ให้เห็นว่า ไต้หวันมีอัตราการเกิดปีละ 2 แสนคน ดังนั้นตลาดความต้องการใช้ผ้าอ้อมถือว่ายังอยู่ตัว เนื่องด้วยกางเกงผ้าอ้อมเด็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดแล้ว มีแบรนด์ที่เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างมาก คุณภาพของผลิตภัณฑ์ล้วนอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้มีการแข่งขันสูง ทุกโรงงานร้านค้าพยายามยกจุดเด่นของสินค้าตัวเอง ได้แก่ ความบางเฉียบ การระบายอากาศ ปริมาณการซึมซับ ความสามารถในการดูดซับ ความสะดวกในการเคลื่อนไหวเวลาสวมใส่
  บรรจุภัณฑ์ของกระดาษเช็ดทำความสะอาดผิวเด็ก มีพัฒนาการจากการบรรจุในกระป๋อง จากนั้นเปลี่ยนเป็นบรรจุด้วยอลูมิเนียมหรือการบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุตามแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากผ้าไม่ทอก็เปลี่ยนไปใช้คุณภาพของวัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 100 % สำลีคุณภาพและผ้าไม่ทอที่มีความนุ่มมาก บวกกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กทารถไปจนถึงการใช้งานทัวไป ซึ่งในอนาคตก็ยังจะมีการพัฒนาไปอีก
 • C. ถุงยางอนามัย 
  ในศตวรรษที่โรคกาฬโรค โรคเอดส์ กามโรค ซึ่งติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์กำลังแพร่ระบาด ถุงยางอนามัยถือเป็นทางป้องกันอีกทางหนึ่ง ควบคู่กับการสนับสนุนและเปิดกว้างจากรัฐบาลเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของคนในประเทศ ทำให้ปริมาณการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • D. อื่น ๆ  
  นอกจากจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ตลาดยังมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากในยุคที่ผู้ป่วยมีความรู้และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

 

อนาคตของอุปาทานในตลาดและทิศทางการพัฒนา

 • A.ชุดการดูแลผู้ใหญ่ 
  ชุดผลิตภัณฑ์การดูแลผู้ใหญ่มีดังนี้ :กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับปัสสาวะ บริษัทเน้นขายกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก รองลงมาเป็นแผ่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับปัสสาวะ ด้วยเหตุนี้ อุปทานและความต้องการของตลาดในอนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • a , ด้านอุปทาน
   ในระยะที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตในตลาดเป็นไปตามความสามารถทางการผลิตของแต่ละโรงงาน และมีโอกาสที่จะขยายเพิ่มปริมาณการผลิตได้อีก เพราะปัจจุบันตลาดในประเทศเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรป อเมริกาโอกาสในการขยายตลาดยังมีอีกมาก หากโรงงานสามารถผลิตสินค้าใหม่ที่ตรงต่อความต้องการโอกาสที่จะเติบโตก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย
  • b , ด้านอุปสงค์
   อ้างอิงตามตลาดภายในประเทศ กางเกงผ้าอ้อมมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ตามการเพิ่มขึ้นของโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ ผู้คนมีวัฒนธรรมมากขึ้น ใส่ใจในอุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น ตลาดของความต้องการก็เพิ่มสูงขึ้นตาม ตามการประมาณการของธุรกิจประเภทเดียวกันนี้ขนาดของตลาดในอนาคตจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
  การขายในตลาดต่างประเทศ เรามีแบรนด์เป็นของตัวเอง ในเอเชียเราได้เปิดตลาดในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และฮ่องกง ถึงแม้ว่าการทำการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยอาศัยจุดเด่นในการวางแผนการตลาดที่ดีบวกกับคุณภาพของสินค้า ทำให้เรากล้ามุ่งหน้าสู่การเป็นโรงงานผลิตอันดับหนึ่งของเอเซีย
 • B. กางเกงผ้าอ้อมทารกและกระดาษเปียก 
  • a. กางเกงผ้าอ้อมทารก
   (a) ด้านอุปาทาน
   ตามท้องตลาดมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณภาพสูงไม่แตกต่างกัน มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลง ในอนาคตบริษัทที่ผลิตได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค และมีการขยายช่องทางการตลาด ถึงจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น  
   ((b) ด้านอุปสงค์
   ในช่วงที่ผ่านมา ตามการเปลี่ยนแปลงในรายรับของประชากร การเปลี่ยนอาชีพของผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงด้านสุขอนามัย และปริมาณการเกิดราว 2 แสนคนต่อปี มีความคาดหวังว่าตลาดตลาดความต้องการในประเทศยังคงเสถียรภาพ
  • b. กระดาษเปียก
   (a) ด้านอุปทาน
   ในตลาดมีกระดาษเปียกหลากหลายแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทก็มีคุณภาพสูงพอกัน ดังนั้นผู้บริโภคจะเลือกใช้ตามภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสินค้า ดังนั้นจุดสำคัญของตลาดการแข่งขันคือการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
   (b) ด้านอุปสงค์
   กระดาษเปียกถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคู่กับกางเกงผ้าอ้อมเด็ก ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทำให้โอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย
 • C. ถุงยางอนามัย
  • a.ด้านอุปทาน
   ไต้หวันนับได้ว่าเป็นตลาดด้านถุงยางอนามัยที่น่าสนใจ แบรนด์จากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาตีตลาด โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือกสรร นอกจากมีรูปแบบที่แปลกใหม่แล้ว คุณภาพในการป้องกันที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
  • b. ด้านอุปสงค์
   ด้วยเหตุที่คนในประเทศมีการเปิดกว้างเรื่องเพศและมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับความสะดวกในการหาซื้อจากร้านสะดวกซื้อได้ 24 ชั่วโมง การซื้อถุงยางอนามัยได้อย่างสะดวกส่งผลให้ยอดการใช้เพิ่มขึ้น อนาคตตลาดสามารถเติบโตไปได้อีก

 

ช่องทางการแข่งขัน

 • A. เร่งลงทุนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า ดำเนินการวิจัยและพัฒนา คำนวณผลกำไรของสินค้า 
  อนาคตบริษัทจะเป็นผู้นำในการกำหนดราคาตลาดและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้บริษัทจะมีการจดสิทธิบัตรแล้ว แต่ก็จะมีโรงงานอื่นทำสินค้าเลียนแบบ แต่บริษัทก็ไม่หยุดที่จะวิจัยและพัฒนาเพื่อจดสิทธิบัตรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัทและตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของผู้บริโภค
 • B. บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตกางเกงผ้าอ้อม (ผ้า) มามากกว่า 10 ปี  
  สามารถควบคุมอัตราการผลิตและลดอัตราการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ได้ ประกอบกับความกระตือรือร้นในการอบรบและรับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้วผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดีกว่า
 • C. ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
  หากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท แม้บริษัทจะมีปัญหาด้านการเปิดตัวสินค้าที่ช้า หรือปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการแข่ง ก็ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด
  ปัจจัยที่ส่งเสริม
  • a. ประชากรมีรายรับเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสุขนิสัย ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น  
   เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงด้านสุขนิสัย ปัจจุบันตลาดการใช้สอยกางเกงผ้าอ้อมมีการเติบโตอย่างมั่นคง เน้นเรื่องความสะดวกสบายในการใช้และหลังการใช้ อีกทั้งประหยัดเวลา ทำให้คนนิยมใช้มากขึ้น ตามคำบอกเล่าของผู้ใช้ให้ความเห็นว่าด้วยคุณประโยชน์ในเรื่องความสะอาดและความสะดวก ทำให้คนหันมานิยมใช้กางเกงผ้าอ้อมมากกว่าการใช้ผ้าอ้อมแบบเดิม นอกจากนี้แล้วปริมาณการใช้ผ้าอ้อมยังขึ้นอยู่กับกำลังซื้อของผู้ซื้อ
  • b. ความเชื่อมันในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของสินค้า ตอบสนองความต้องการลูกค้า 
   เมื่อพูดถึงกางเกงผ้าอ้อม ทุกคนจะนึกถึงแบรนด์อันอัน เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ความเชื่อมันในสินค้าก็มากตามจนกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของสินค้าประเภทเดียวกัน และบริษัทจะเดินหน้าจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ที่ได้คิดค้นมา เพื่อผลิตสินค้าใหม่เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาฐานทางการตลาด
  • c. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและรักษาคุณภาพสินค้า 
   บริษัทเราให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในระยะนี้เราได้ดำเนินโครงการ TQM เลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐานสินค้า จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ลดต้นทุนในการดำเนินการ เพิ่มมูลค่าสินค้า ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ล้ำเลิศ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพื่อความมั่นคงของฐานการตลาด
  • d. อนาคตทางการตลาดในต่างประเทศสดใส 
   ประชากรของเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนมาก เราจึงไม่ควร มองข้ามโอกาสทางการตลาด และด้วยความอุตสาหะของบริษัท ตอนนี้เรามีฐานการตลาดและสินค้าเป็นที่รู้จักในเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • e. เนื่องด้วยตลาดในผู้สูงอายุเติบโตอย่างรวดเร็ว  
   สังคมผู้สูงอายุมีมากขึ้นกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่จึงเป็นที่ต้องการตามไปด้วย บริษัทจะคิดค้นและผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ และบ้านพักคนชราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มระดับของการบริการลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด