แผ่นซับน้ำนม

Breast Pad

 

 

 • แผ่นซับน้ำนมแบบทรงกลม
  200920272919.0 Patent
  application no: 200920272919.0
 • แผ่นซับน้ำนมแบบทรง 3/4
  201020501686.X
  Patent application no: 201020501686.X
 • แผ่นซับน้ำนมแบบทรง 3D
  200920272919.0 Patent
  application no: 200920272919.0