ประวัติความเป็นมา
  1977 คุณหลิน โหย่ว ยี่ ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟูเบิร์ก ใช้เทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ผลิต Feel Free ผ้าอนามัยที่ใช้การผลิตแบบอัตโนมัติ และเป็นบริษัทแรกที่จดทะเบียนสิทธิบัตรผ้าอนามัยที่สามารถย่อยสลายได้
  1979 ก่อตั้งโรงงานอยู่ที่ เถาหยวนลู่ จูซางปิ้ง เป็นบริษัทแรกที่ผลิตผ้าอนามัยแบบบางพิเศษ
  1980 เป็นรายแรกที่มีการใช้สำลีเป็นวัสดุหลักในการทำผ้าอนามัย
  1984 นำเข้าผ้าอ้อมจากญี่ปุ่น และเป็นรายแรกที่เปิดตัวผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่
  1985 นำเทคโนโลยีเครื่องผลิตอัตโนมัติของญี่ปุ่นมาผลิตผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นรายแรกที่เปิดตัวกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และนำเข้าสำลีเช็ดเครื่องสำอาง
  1986 อเครื่องผลิตสำลีเช็ดเครื่องสำอาง ก่อสร้างโรงงานและผลิตสำลีเช็ดเครื่องสำอางอย่างเป็นทางการ
  1987 เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำเข้ากางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ลงทุนด้านการทำงานของบริษัทให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฟูเบิร์กเป็นโรงงานที่ผลิตกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เป็นรายแรกของเอเซีย
  1988 เพิ่มเครื่องจักรในการผลิตผลิตกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ 1 เครื่อง ต่อเติมชั้น 2 ของโรงงาน เริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีเทคโนโลยีนำสมัย เพิ่มทุนเป็น 50 ล้านเหรียญไต้หวัน
  1989 เดินเครื่องจักรผลิตกางเกงผ้าผ้อมสำหรับผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ และเปิดตลาดทางเอเซียตะวันออกและเอเซียใต้
  1990 บริษัททำการพลิกโฉมใหม่โดยการตั้งแผนกพัฒนาและวิจัย เพื่อเดินสู่เป้าหมายในการเพิ่มยอดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มทุนเป็น 60 ล้านเหรียญไต้หวัน
  1991 จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ขับเคลื่อนงานของ 5 แผนกสำคัญ
  1992 จัดตั้งทีมงานเฉพาะทางต่าง ๆ ของโรงงาน วางระบบปฏิบัติการของบริษัทฟูเบิร์ก ก่อตั้งบริษัท ฟู้เยี่ยวเทรดดิ้ง จำกัด และในปีเดียวกันนี้ผู้ก่อตั้งบริษัท คุณ หลิน โหย่ว ยี้ ได้ถึงแก่อนิจกรรม
  1993 จัดตั้งสำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเซี่ยงไฮ้ บริษัทฟู้จี เทคโนโลยี จำกัด วางแผนใช้ระบบ MIS
  1994 วางระบบ MIS ใหม่ทั้งหมด ขับเคลื่อนเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่ 2 เพิ่มเงินลงทุนเป็น140 ล้านเหรียญไต้หวัน
  1995 จัดตั้งมูลนิธิกองทุนสนับสนุนฟูเบิร์ก ร่วมมือกับ CPC ใช้ระบบดูแล T.Q.M
  1996 เสร็จสิ้นภารกิจในการจัดตั้ง โรงงาน FII –CIM ก่อตั้งโรงงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 180 ล้านเหรียญไต้หวัน เป็นบริษัทแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสำหรับผู้ใหญ่
  1997 เป็นโรงงานแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการผลิตและจัดการระบบการผลิตฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเงินลงทุนเป็น 298 ล้านเหรียญไต้หวัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เปิดตลาดใหม่ และลงทุนบริษัท MIGCO ที่ประเทศไทย และทำกิจการร่วมค้า
  1998 แบรนด์อันอันกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของบริษัทฟูเบิร์ก ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านอุปกรณ์การดูแลทางการแพทย์แห่งชาติ
  1999 บริษัทฟูเบิร์ก ได้รับรางวัลบริษัทดาวรุ่ง
  2000 ได้รับการรับรอง UKAS ISO14001 จากอเมริกาและได้รับการรับรอง ISO14001 ในวันที่ 10 เดือน สิงหาคม เรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดตั้งมูลนิธิกองทุน
  2001 ดำเนินการเรื่องโรงงาน จัดตั้งบริษัทย่อยที่ฟิลิปปินส์ สร้างโรงงานที่ไทยแล้วเสร็จ พร้อมทั้งนำเข้าผ้าอ้อมสำเร็จรูปอย่างเป็นทางการ
  2002 โรงงานที่ไทยเพิ่มทุนทำให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 32,657,135 เหรียญไต้หวัน สินค้าผ้าอ้อมเด็กติดตลาด
  2003 โรงงานในไทย นำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซึมซับ
  2004 โรงงานที่ไทยเพิ่มทุนทำให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 51,550,212 เหรียญไต้หวัน และเพิ่มเครื่องจักรใหม่ 2 เครื่อง
  2006 รายรับด้านเงินลงทุนของบริษัทฟูเบิร์ก ลดลง 191,724,230 เหรียญไต้หวัน (ลดทุน),และเพิ่ม 33,340,000เหรียญไต้หวัน (เพิ่มทุน)
  2007 เข้าสู่ตลาดตลาดโอทีซี (O.T.C ) และสร้างโรงงานในประเทศไทยเสร็จสิ้น
  2009 ได้รับรางวัลด้านการโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากSFI ของใต้หวัน
  2010 ได้รับความสนับสนุนจากโครงการ ICT ของกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจใต้หวัน
  2011 ได้รับใบรับรอง CE จาก CONFORMITE EUROPENDE