วิจัยและพัฒนาการผลิต

生產與研發

台灣工廠大門แนะนำเกี่ยวกับบริษัท

 เป็นโรงงานผลิตกางเกงผ้าอ้อมที่เล็กที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่แค่ 3000 ตารางเมตร พื้นที่ตั้งอาคารมีเพียง 5100 ตารางเมตร แต่ช่องว่างระหว่างสายการผลิตทั้ง 3 สาย กลับเป็นโรงงานที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นโรงงานที่มีความหลากหลาย ก่อนจะเป็นโรงงานที่สมบูรณ์แบบนี้ได้ เราได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเข้าชมโรงงานชั้นแนวหน้าต่าง ๆ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ดังนั้นที่นี้จึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน และยังแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะของวิศวะกรของบริษัท ฟูเบิร์ก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ โรงงานนี้ จึงเปรียบเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อย่างดีของพวกเรา

ลักษณะพิเศษ

 1. เป็นตึกที่มีระบบการควบคุมด้วยกล้องวงจรปิดชนิดติดตามจับความเคลื่อนไหว
 2. มีระบบอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศ การออกแบบ และการผลิต (CIM ) ในโรงงาน
 3. มีโกดังอัตโนมัติ ที่สามารถรับผลิตภัณฑ์มาจากสายการผลิตโดยตรง
 4. มีระบบแอร์ที่ปรับโหมดประหยัดพลังงานในเวลากลางคืน
 5. ออกแบบพื้นที่ให้ใช้งานสำหรับการเรียนรู้ การพักผ่อน การประชุม การวิจัยได้อย่างเอนกประสงค์

 


การผลิต

ขั้นตอนการผลิต

แนะนำอุปกรณ์

 • อุปกรณ์หลักในการผลิต
  1. เครื่องขึ้นรูปวัตถุดิบ
  2. เครื่องแยกผ้า SAP
  3. เครื่องทำแผ่นบน
  4. เครื่องทำแผ่นล่าง
  5. หน่วยติดเทปกาว
  6. เครื่องตัดขนาด
  7.เครื่องพับ
  8.เครื่องนับชิ้น
  9.เครื่องบรรจุ
 • คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักร
  1. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สั่งการ
  2. ผลิตได้รวดเร็ว
  3. ทำงานระบบอัตโนมัติ
  4. รับวัสดุระบบอัตโนมัติ
  5. ควบคุมคุณภาพด้วยหน้าจอสัมผัส
  6. รับวัสดุระบบอัตโนมัติ
  7. เก็บผลิตภัณฑ์เข้าคลังโดยระบบอัตโนมัติ
  8. แสดงข้อมูลการผลิต สถานะการผลิตจากคอมพิวเตอร์

 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  1. รีไซเคิลกระดาษ
  2. รีไซเคิลผ้า และถุงพลาสติก
  3. อุปกรณ์กรองอากาศ
  4. มีห้องกั้นเสียง
  5. มีระบบบำบัดน้ำ
 • ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
  1. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
  2. ลดปริมาณการใช้กระดาษ
  3. ลดปริมาณเยื่อกระดาษ

การควบคุมดูแล

1. ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
2. สายฉุกเฉิน
3. ถังดับเพลิง
4. ระบบป้องกับอัคคีภัย
5. ระบบกล้องวงจรปิด
 - ป้องกันการโจรกรรม
 - ใช้ควบคุมการทำงาน
 - ใช้ประชุมผ่านวีดีโอ
6. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 - ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
 - ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 - ป้องกันด้านอัคคีภัย
 - ใช้ควบคุมดูแลส่วนกลาง
7. ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 - จำกัดพื้นที่ของแต่ละแผนก
 - ใช้ควบคุมความปลอดภัยของตึก
 - ใช้เช็ควันมาทำงาน

วิจัยและพัฒนา

มุ่งมั่นคิดค้นและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากการ “ดูแลและใส่ใจสุขภาพ” พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อ “ความสะดวก สบาย ” แก่ผู้คนในสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท ฟู เบิร์ก มุ่งมั่นและยืนหยัดมาโดยตลอด เราจะตระหนักในหน้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ตั้งแต่ปี 1990 ที่แผนก A&D ได้เปิดทำการมา เพิ่มประสิทธิภาพในคิดค้นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น เพิ่มปริมาณในการซึมซับ เพิ่มชั้นล๊อคการรั่วซึม ชั้นซึมซับแบบพิเศษ หรือแถบยางที่มีความยืดหยุ่นรอบเอว ทั้งหมดนี้เป็นผลจากความความพยายามในการวิจัยและคิดค้นของบุคลกร ที่ใช้จิตวิญานในการสรรสร้างสิ่งใหม่โดยคำนึงถึงความสบายของผู้ใช้มาก่อน เป็นการรวมผู้มีเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมเข้าด้วยกัน เป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ บริษัท ฟู เบิร์ก ไม่หยุดที่จะวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อความประทับใจของลูกค้า

 • ความมุ่งมันในการวิจัยและพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท เราดำเนินการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองทั้งหมด อาศัยการอ้างอิงข้อมูลผลิตภัณฑ์จากโรงงานของประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น อเมริกา ญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในไต้หวัน
 • เป้าหมายในการวิจัยและพัฒนา
  เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวตกรรมใหม่ ในทุกปีจะเผื่อแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วยชนิดสินค้าที่หลากหลาย ได้รับกำไรและบริการที่ดีขึ้น การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นเป้าหมายที่เราทำการวิจัยและพัฒนา
 • การดูแลงานวิจัยและพัฒนา
  การเก็บข้อมูลงานวิจัยอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลการทดลอง ข้อมูลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และผลของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ จะเก็บเข้าคลังข้อมูลผ่านภาพถ่าย ตัวเลข ตัวอักษร เก็บยอดการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร และสถิติจำนวนที่ยื่นผ่าน ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรผ่านแล้วจำนวน 40 รายการ
 • ผลการวิจัยในระยะที่ผ่านมานี้
  ปี 88 (1999) ของสาธารณะจีน เพิ่มสารระงับกลิ่นและป้องกันเชื้อแบคทีเรียไว้ในกางเกง ปี 89 (2000) ของสาธารณะจีน ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ รุ่นที่ 8 ที่มีความสามารถระบายอากาศได้สูง ให้สัมผัสดุจเนื้อผ้า ยิ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค วิจัยและพัฒนากางเกงฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยออกแบบตามขนาดร่างกาย เพื่อเหมาะแก่การเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่

 

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทเรารับวางระบบทั้งหมดของโรงงาน ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง เทคโนโลยีด้านการผลิต จนถึงการอบรมความรู้

 1. เครื่องผลิตผ้าอนามัย
 2. เครื่องผลิตกางเกงผ้าอ้อมทารก
 3. เครื่องผลิตกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 4. เครื่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
 5. บดูแลงานทั้งระบบ

ขั้นตอนการทำงาน