ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

Skin Care

mori

 

 

แนวคิดแบรนด์

เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาของบริษัทฟู่เป่า (Fuburg)จากใต้หวัน ด้วยการนำเทคนิคของผ้าใยสังเคราะห์จากญี่ปุ่น ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้หญิงปัจจุบันนี้ที่มีความต้องการรวดเร็วและสะดวกในการดูแลและการบำรุงผิวหน้า และได้รับผลอย่างชัดเจนภายใน 20 นาที

 

Ocean Spring Water Mask

Advanced Series

Basic series